De volledige inhoud van het werkboek verkennen of een werkboek op maat samenstellen op basis van de selectie van processen.Nadere kennismaking met de twee-sporenaanpak inclusief het stapsgewijs doorlopen van het BMP-spoor of STP-spoor.De gehele site gericht doorzoeken door middel van vier zoekingangen of vrij doorzoeken door middel van trefwoorden.

   Actueel   
Wilt u de laatste ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen over het convenant en dit werkboek voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie bekijken, klik dan hier.

Tip: De MVO-scan geeft bedrijven inzicht in de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen oftewel duurzaam ondernemen binnen het bedrijf. Bij de scan vindt u praktische voorbeelden en nuttige tips om MVO binnen uw bedrijf verder in te voeren.

Introductie
Deze site bevat het werkboek milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie. Het werkboek is ontwikkeld naar aanleiding van een convenant dat in december 2000 tussen de Federatie NRK (namens de bedrijfstak) en de overheid is afgesloten om de milieubelasting verder terug te dringen.

In 2010 eindigt het convenant, maar bedrijven zijn al vanaf 2009 niet langer verplicht een BMP op te stellen. Wel kan het bedrijf op vrijwillige basis een milieuplan maken. Hiervoor blijft het werkboek milieumaatregelen beschikbaar. Ook bedrijven die meer willen weten over mogelijke milieumaatregelen kunnen het werkboek raadplegen. Het bevoegd gezag kan in het kader van de vergunningverlening (opstellen van voorschriften) gebruik maken van dit werkboek.

Twee-sporenaanpak
Vanwege de grote diversiteit binnen de bedrijfstak wordt uitgegaan van een twee-sporenaanpak:
  1. BMP-spoor: de overwegend grote bedrijven (BMP-bedrijven)
    Een deel van deze bedrijven hebben eerder al een BMP opgesteld. Een overzicht van de bedrijven is opgenomen in bijlage V
  2. STP-spoor: (kleinere) bedrijven waarop het standaardpakket van toepassing is (STP-bedrijven)
    Voor deze bedrijven is een standaardpakket van maatregelen opgesteld. Benut hierbij ook het Projectplan invoering milieumaatregelen. Binnen dit projectplan wordt u langs een aantal onderdelen geleid met als doel de implementatie van geselecteerde milieumaatregelen te vereenvoudigen.
Drie mogelijke wandelroutes door het werkboek
U kunt als gebruiker op drie verschillende manieren door dit werkboek op internet `wandelen´. Deze drie manieren zijn bovenstaand in tabbladen aangegeven: Bladeren, Aan de slag! en Zoeken. Door op één van deze tabbladen te klikken, gaat u naar het desbetreffende onderdeel.

Home | Bladeren | Aan de slag! | Zoeken | Sitemap | Downloads | Colofon

Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels en Internet Explorer.