Aan de slag!

 1. De twee-sporenaanpak

  1. BMP-spoor
   Overwegend grotere bedrijven uit de bedrijfstak (met meestal meer dan 100 medewerkers) die samen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de milieubelasting door de bedrijfstak. Deze bedrijven kunnen een bedrijfsmilieuplan (BMP) opstellen. Jaarlijks kan over de voortgang van het BMP gerapporteerd worden via bijvoorbeeld het milieujaarverslag. Een overzicht van de bedrijven die verzocht zijn om het BMP-spoor te volgen, is opgenomen in bijlage V van de intentieverklaring. Het BMP-spoor kent 5 stappen.
  2. Standaardpakketspoor
   Voor de veelal kleinere bedrijven is een standaardpakket van maatregelen opgesteld. De implementatie van dit standaardpakket vormt voor de betrokken bedrijven de bijdrage aan vermindering van de milieubelasting. Van de resultaten en acties kan een beknopt verslag worden opgesteld. Het STP-spoor kent ook 5 stappen.


Home | Bladeren | Aan de slag! | Zoeken | Sitemap | Downloads | Colofon