De volledige inhoud van het werkboek verkennen of een werkboek op maat samenstellen op basis van de selectie van processen.Nadere kennismaking met de twee-sporenaanpak inclusief het stapsgewijs doorlopen van het BMP-spoor of STP-spoor.De gehele site gericht doorzoeken door middel van vier zoekingangen of vrij doorzoeken door middel van trefwoorden.


Colofon
Betrokken organisatiesFederatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Facilitaire Organisatie Industrie (FO-Industrie)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Unie van Waterschappen
Interprovinciaal Overleg (IPO)
DoelDeze internetsite heeft tot doel de informatie over het werkboek milieumaatregelen voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie op een gebruikersvriendelijke en praktische manier te ontsluiten. Het werkboek is ontwikkeld naar aanleiding van een convenant dat in december 2000 tussen de Federatie NRK (namens de bedrijfstak) en de overheid is afgesloten om de milieubelasting verder terug te dringen.
OntwikkelingDe ontwikkeling van het werkboek en de internetsite is uitgevoerd in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Overleggroep Werkboek Rubber- en kunststofverwerkende industrie. Bij de totstandkoming van de inhoud is tevens samengewerkt met een groot aantal branche-deskundigen in de vorm van klankbordgroepen.
DisclaimerHoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling en actualisering van deze site, kunnen de NRK en FO-Industrie niet instaan voor de juistheid van de vermelde gegevens. NRK en FO-Industrie aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de toepassing van de op deze site vermelde informatie.
Link met deze siteU kunt naar deze internetsite verwijzen:
  1. Door middel van een tekst link zoals:
    We bevelen u aan om eens op de site van het Werkboek milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie te kijken.

    Het internetadres is: http://www.fo-industrie-rk.nl

  2. Of door middel van een icoontje:    U kunt dit icoontje op uw eigen harde schijf opslaan (als een *.gif document) door er met de muiswijzer bovenop te gaan staan, op de rechter muisknop te drukken en `Figuur opslaan als´ of `Save image as ...´ te selecteren. Vervolgens kunt u het op uw eigen domein (laten) uploaden.
CopyrightHet materiaal op deze site mag in gedrukte vorm of via elektronische middelen verder worden verspreid, mits FO-Industrie en/of deze internetsite als bron van informatie wordt vermeld.

Home | Bladeren | Aan de slag! | Zoeken | Sitemap | Downloads | Colofon