Stap 1. Inleiding BMP-spoor
Tip: Klik op `verderŽ onderaan de pagina om naar de volgende stap te gaan of maak een keuze in het bovenstaande Snelmenu.

Wat is een bedrijfsmilieuplan (BMP)?
Een BMP is een plan waarin een bedrijf aangeeft op welke wijze of in welke mate het zijn milieubelasting in een bepaalde periode (4 jaar) wil terugdringen. ZoŽn plan kan verschillende vormen hebben. De vorm wordt bepaald door het bedrijf, het is immers een plan van het bedrijf.

BMP-hulpmiddelen
In dit werkboek milieumaatregelen voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie is ter ondersteuning bij het opstellen van een BMP een aantal hulpmiddelen opgenomen. Deze hulpmiddelen zijn het BMP-formulier (beschrijvende deel) en de BMP-tabel (cijfermatige deel).

Inhoud van het werkboek
Naast de BMP-hulpmiddelen bevat het werkboek andere relevante informatie die is bedoeld ter ondersteuning van bedrijven en overheden bij de uitvoering van de afspraken uit het convenant. Het werkboek bevat onder meer ook:
  • overzichten van mogelijke milieumaatregelen, compleet met praktijkgerichte informatie over ieder van die mogelijke maatregelen (zie stap 3 in het BMP-spoor);
  • branche- en procesbeschrijvingen.
Procedures en planning (zie stap 2 in het BMP-spoor)
Voor het opstellen van een BMP is een stappenplan ontwikkeld. In het geval dat een rubber- of kunststofverwerkend bedrijf geen gebruik maakt van het BMP-formulier en zelf een BMP op stelt zal de procedure van het opstellen van het BMP uitgebreider zijn dan in het werkboek wordt behandeld.

Milieujaarverslag
Bedrijven kunnen jaarlijks rapporteren over de uitvoering van hun BMP. Hoofdzaak van deze jaarlijkse verslaglegging is dat het bedrijf de betrokken overheden laat zien hoe de in het BMP opgenomen afspraken zijn uitgevoerd. Bevoegd gezag schrijft het opstellen van een milieujaarverslag soms voor in de vergunning.


Rubber en kunststofbedrijven kunnen met behulp van het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) het milieujaarverslag invullen (zie ook de rubriek Actueel van het werkboek). Voor meer informatie over het milieujaarverslag en het e-MJV ga naar www.fo-industrie.nl.

In stap 2. toelichting opstellen bedrijfsmilieuplannen (BMP) wordt nader ingegaan op de genoemde BMP-hulpmiddelen en milieujaarverslag alsmede ook de bijbehorende procedures en planning.

Home | Bladeren | Aan de slag! | Zoeken | Sitemap | Downloads | Colofon